KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

İşbu sözleşme, akademiplutoz.com abonesi olarak siz kullanıcılara özel hazırlanan içerikten faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DIKKATLİCE OKUYUNUZ.

akademiplutoz.com’dan faydalanmak amacıyla işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni onaylayarak ya da akademiplutoz.com’u kullanarak, sözleşme’yi okuduğunuzu, içeriğini anladiğinizi ve hükümlerini kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmiş oluyorsunuz.

1. TARAFLAR VE KONU

İşbu akademiplutoz.com Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), AKADEMİ PLUTOZ ÖZEL EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. (bundan böyle “AKADEMİ PLUTOZ.” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’de KULLANICI ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında sunulan; bunlarla sınırlı olmamak üzere bilişim, profesyonel gelişim, finans, kişisel gelişim, hobi ve yabancı dil eğitimleri kategorilerinde online eğitim içerikleri sunan akademiplutoz.com Profesyonel ve Kişisel Gelişim Platformu (bundan böyle ” akademiplutoz.com ” olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI’nın internet üzerinden akademiplutoz.com’u web sitesine erişimi ile akademiplutoz.com ‘a kayıt olması ve akademiplutoz.com’u kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (AKADEMİ PLUTOZ. tarafından, tamamen AKADEMİ PLUTOZ’un kararıyla, zaman zaman yapılacak ve akademiplutoz.com web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dahildir.)

SÖZLEŞME’de AKADEMİ PLUTOZ. ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmıştır.

KULLANICI, www.akademiplutoz.com web sitesinde yer alan “kayıt ol” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya akademiplutoz.com ‘u kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME’yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa akademiplutoz.com a kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi olarak veya üçüncü kişi nam ve hesabına sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.

2. LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

akademiplutoz.com’un ve bölümlerinin ve akademiplutoz.com ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi (AKADEMİ PLUTOZ, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/(AKADEMİ PLUTOZ’un içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, AKADEMİ PLUTOZ ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya AKADEMİ PLUTOZ un içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere akademiplutoz.com ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece akademiplutoz.com’un münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan kullanma lisansı, akademiplutoz.com’un bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde akademiplutoz.com’’un erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. AKADEMİ PLUTOZ, işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya akademiplutoz.com ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir.

KULLANICI, akademiplutoz.com’daki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, video, müzik, eser veya kompozisyonu, söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, akademiplutoz.com ‘un tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. akademiplutoz.com ‘un kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI akademiplutoz.com kapsamındaki veya akademiplutoz.com ile ilgili AKADEMİ PLUTOZ’un veya AKADEMİ PLUTOZ’un içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca akademiplutoz.com’un kullanımı sırasında akademiplutoz.com’un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, AKADEMİ PLUTOZ’un içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya AKADEMİ PLUTOZ’a ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

AKADEMİ PLUTOZ’a, AKADEMİ PLUTOZ hizmetleri, AKADEMİ PLUTOZ bilgileri, AKADEMİ PLUTOZ telif haklarına tabi çalışmaları, AKADEMİ PLUTOZ ticari markaları, AKADEMİ PLUTOZ ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü taraf firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı AKADEMİ PLUTOZ’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

3. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Ticari Olmayan Kullanım

akademiplutoz.com’da sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

akademiplutoz.com r ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, akademiplutoz.com’a kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

KULLANICI akademiplutoz.com’a herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz akademiplutoz.com ‘u birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.

KULLANICI, dahil olduğu akademiplutoz.com paketi kullanım haklarının kapsamına, “www.akademiplutoz.com” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. AKADEMİ PLUTOZ, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, AKADEMİ PLUTOZ’un veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, akademiplutoz.com’u bu şekilde ya da üçüncü kişilerin AKADEMİ PLUTOZ hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, AKADEMİ PLUTOZ’un yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. akademiplutoz.com’un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

3.2. Uygun Kullanım

KULLANICI, akademiplutoz.com’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

KULLANICI, akademiplutoz.com’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. AKADEMİ PLUTOZ. KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda AKADEMİ PLUTOZ’un diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

4. AKADEMİ PLUTOZ’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

AKADEMİ PLUTOZ , AKADEMİ PLUTOZ’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle AKADEMİ PLUTOZ tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında AKADEMİ PLUTOZ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

AKADEMİ PLUTOZ, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve AKADEMİ PLUTOZ hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

AKADEMİ PLUTOZ, önceden haber vermeksizin akademiplutoz.com’ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.

AKADEMİ PLUTOZ önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz akademiplutoz.com’u kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.

AKADEMİ PLUTOZ kullanıcının site üzerine üye olurken veya site içi işlemlerde verdiği iletişim bilgilerini kullanarak; kullanıcı ile iletişim kurabilir, reklam ve/veya bildirim yapabilir. Kullanıcı “Hesabım” bağlantısı altındaki Bülten Aboneliği linkinden bu izni kaldırabilir.

5. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, akademiplutoz.com’’un tüm veri veya diğer malzemeleri,(a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI’ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını AKADEMİ PLUTOZ’un bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, AKADEMİ PLUTOZ un üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve AKADEMİ PLUTOZ talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.